Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, om sikkerhet hjemme og på hytta

http://www.sikkerhverdag.no/ 

Presentasjoner:

Informasjon om Rotarys fadderordning
2014: Home-Startprosjektet
2016: Multiconsult: Regionens store infrastrukturutfordringer. Hvordan ser trafikkbildet ut frem mot 2030? (Kun til internt bruk for BRK.)
2016: Manpower: Hvordan skal vi ruste våre unge til å møte endringen i næringslivet?
2016: Statistisk Sentralbyrå: Velferdsstatens langsiktige finansieringsproblem
2016: Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Kommunereformen
2016: ENTSO-E og Statnett: Europas innflytelse på norsk og nordisk kraftmarked
2016: Lysaker RK og PfC: Mekele Water and Sanitation Project: Presentasjon
2016: Lysaker RK og PfC: Mekele Water and Sanitation Project: PDF
2016: Selvaag Bolig: Hvordan skal regionen takle fremtidens befolkningsvekst?
2017: Finans Norge: Digitalisering og cybersikkerhet
2017: Knut Almestad: Europa - quo vadis
2017: Eirik Løkke, Civita: Trump og den liberale verdensorden
2017: Tryggve Tellefsen: Midt-Østen og vesten i endring (Maktposisjoner)
2018: Ingse Skattum: Afrika sett med afrikanske øyne (Komprimert (zippet) mappe)
2018: Morten Skauge: Bærum mot 2030 - utfordringer og muligheter!
2018: Kjell Dragnes: Finland i 100. En nasjon mot alle odds.
2018: Gunnar Henriksen, Posten/Bring: Fra retail til etail. Trender i ehandelsmarkedet.
2018: Per Kristian Jacobsen, Norconsult: Norconsults arbeid med strategi, teknologi og ledelse mm
2019: Arne Melchior, NUPI: Trumps handelskrig: Innhold og konsekvenser
2019: Ole Kristian Udnes, Bærum kommune: Utvikling i Sandvika - sett fra en politikers synspunkt
2020: Stein Hardeng: Sorgen det ikke sendes blomster til
2020: Stein Hardeng: Tips ved samlivsbrudd
2020: Øyvind Fylling-Jensen, NOFIMA: Fremtidens matproduksjon
2022: Espen Gundersen: Tomra

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Blommenholm båtforening
Adresse: Sandviksveien 120
Postnummer: 1322
Sted: Høvik
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...