§7 Komitéer og tjenester

Pkt. 1. Klubbens komitéer og tjenester har som oppgave å oppnå klubbens mål.

Pkt. 2. Komiteene konstitueres med en leder og en nestleder, hvor hovedregelen er at sistnevnte rykker opp til leder i det neste Rotaryår. Medlemmer bør sitte i samme komité og tjeneste i minst tre år for å sikre kontinuitet. Visepresident er ansvarlig for å holde planleggingsmøter før starten på sitt presidentår. Det anbefales at lederne har erfaring som medlem av den aktuelle komité og tjeneste. Følgende komitéer og tjenester etableres: • - Programkomité: Denne skal forberede og arrangere program for klubbens ordinære møter. Utgangspunktet skal være presidentens plan for rotaryåret • - Medlemskapskomité:. Denne skal utvikle planer for og være pådriver for å rekruttere nye medlemmer til klubben. Denne skal være kontaktpersoner for nye kandidater og gjester fra andre klubber. Visepresidenten er leder av denne. • -Arrangementskomité:. Denne skal utføre virksomhet knyttet til drift av klubbmøtene og særskilte arrangementer. • - Aktivitetskoordinator: Denne skal ha det koordinerende ansvar for klubbens aktivitete, komitéer og tjenester. Aktivitetenes mål og omfang er en viktig del av klubbens strategi, som skal utarbeides av de enkelte enheter, fremmes for klubbens styre (gjennom aktivitetskoordinator) og godkjennes av klubbens medlemmer. Aktivitetskoordinator er styremedlem • . • Yrkestjeneste: Denne skal sikre at klubben har en klar yrkesprofil gjennom yrkesrelaterte programposter, prosjekter og aktiviteter • • Samfunnstjeneste: Denne skal sikre at klubben har en klar samfunnsprofil gjennom samfunnsrelaterte programposter, prosjekter og aktiviteter. • • Internasjonal tjeneste: Denne skal sikre at klubben har en klar internasjonal profil gjennom internasjonalt orienterte programposter, prosjekter og aktiviteter.

Pkt. 3 Ytterligere komiteer og tjenester kan oppnevnes etter behov.

Pkt. 4 Presidenten kan i embeds medfør møte i alle komitéer og tjenester og som sådan ha alle rettigheter på linje med enhetens medlemmer.

Pkt. 5 Det skal være visepresidents ansvar å utarbeide en anbefaling om komitéer og tjenester, mandater, mål og planer til medlemsmøtet før begynnelsen av sitt Rotaryår som president.

Pkt. 6 Den enkelte komité og tjeneste skal behandle saker som er tillagt den ifølge klubblovene, samt tilleggssaker som den måtte få av Rotary International, presidenten eller styret. Uten godkjenning fra styret skal ingen komité eller tjeneste sette i gang prosjekter eller aktiviteter. Komitéer og tjenester skal i størst mulig grad arbeide selvstendig innenfor egne aktiviteter og unngå unødig kryssubsidiering av personellbruk.

Pkt. 7 Lederen av komité og tjeneste skal være ansvarlig for møter og virksomhet i sin enhet, føre tilsyn med og koordinere enhetens arbeid, skrive referat etter behov og gjennom aktivitetskoordinator rapportere til styret alle enhetens aktiviteter. iscing elit. Curabitur convallis est nec nibh adipiscing, non fermentum dolor lacinia. Praesent vitae lacus mi. Proin ornare et velit at vehicula. Duis sed ligula in neque blandit eleifend.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Blommenholm båtforening
Adresse: Sandviksveien 120
Postnummer: 1322
Sted: Høvik
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...