Da Bærum Rotaryklubb fikk sitt charter, i 1954, var Norge inndelt i bare to Rotarydistrikter med tilsammen 69 klubber. Allerede året etter stilte Bærum opp som fadder for Asker Rotaryklubb, og senere tre andre klubber: Sandvika, Bekkestua og Lysaker. Etter knoppskyting er det nå åtte Rotaryklubber i Bærum. Vårt Rotarydistrikt, distrikt 2310 omfatter Oslo, Asker og Bærum og Buskerud. Fra starten av holdt klubben sine møter på Strand Restaurant på Stabekk fram til årsskiftet 1975/1976. Fra da av begynte en flakking rundt i bygda etter egnede lokaler. Vi møttes bl.a. på Caravelle, Henie-Onstad, Høvik menighetshus og Veritas. Noe lenger var vi på Esso Taverna og Rosenvilde v.g. skole, før klubben i mars 1981 landet der vi nå holder til, i Blommenholm Båtforenings hus.

I Rotaryåret 1989-90 hadde Bærum Rotaryklubb æren av å være guvernørklubb for distriktet 2310 med Arne Kjekshus som distriktsguvernør.

Ved økonomiske bidrag eller bistand på annen måte har klubben engasjert seg i forskjellige tiltak for ungdom. En av hovedoppgavene til komiteen for Internasjonal tjeneste var ungdomsutvekslingen - et ledd i Rotarys arbeid for å skape bedre verdensforståelse og fred. Seks norske ungdommer har vært i USA, mens klubben har vært vertskap for et tilsvarende antall utenlandske studenter, flest amerikanere.

Prosjekt Øst-Europa var en milepel i internasjonalt arbeid for Bærum Rotaryklubb. Etter Sovjet-Samveldets sammenbrudd besluttet klubben høsten 1991 å gjennomføre et "østvendt" internasjonalt prosjekt. Høsten 1992 gjennomførte klubben prosjektet som gikk ut på å invitere 15 velutdannede russere (siv.ing/dr.ing) i mellomlederstillinger til et tre ukers opphold i Norge. De var alle i trettiårene og kom fra en bedrift i Moskva, MSIA Spectrum som leverte instrumenter og tjenester for "ikke destruktiv materialtesting". Programmet omfattet besøk på sponsorbedriftene med gjensidig presentasjon av aktuelle samarbeidsområder og diverse kulturarrangementer inklusive Vestlandstur. Etter løpende kontakt med våre gjester i løpet av året var det 14 stykker fra klubben som gjorde gjenvisitt i Moskva, midt under den politiske krisen i landet. Med gjennomføring av dette tiltaket har klubben vist at det går an å gjennomføre et større prosjekt i samarbeid mellom offentlige instanser, næringsliv og privat innsats, alt til brøkdelen av hva det ellers ville ha kostet.

Vi har trukket frem et par eksempler på samfunnsmessige aktiviteter for å illustrere hvilke type oppgaver klubben engasjerer seg i. Mange andre prosjekter har kommet i ettertid. Disse er omtalt under beretningen for klubbens 60-års jubileum, og- ikke minst, flere vil sikkert komme til i fremtiden.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Blommenholm båtforening
Adresse: Sandviksveien 120
Postnummer: 1322
Sted: Høvik
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...