GSE (Group Study Exchange)

Hvert år har Rotary et utvekslingsprogram for yngre yrkesutøvere (young professionals), alder 25 - 40 år. Formålet med utvekslingsprogrammet er å gi yngre norske yrkesutøvere internasjonal forståelse både hva angår yrkesutøvelsen, kulturelle og sosiale forskjeller foruten gi dem muligheter til å knytte kontakter. Programmet har pågått i flere år og er populært og sterkt etterspurt. Rotary Foundation betaler for reisen, mens vertskapsdistriktet i mottagerlandet legger program (faglig og sosialt) og står for innkvarteringen hos Rotaryfamilier. En erfaren rotarianer vil være med fra Norge som reiseleder. Rotary søker deltagere som er opptatt at internasjonale forhold, har lett for å knytte kontakter, kan arbeide i team og for øvrig er gode representanter for sitt yrke. Det forventes at deltagerne foretar presentasjoner av seg selv, sitt yrke og Norge på engelsk. Tilbudet gjelder ikke Rotarianere og barn av Rotarianere. Hvis du er interessert, kan søknadsskjemaet innhentes i en Rotaryklubb.

Indiaprosjektet

Prosjektet startet med at ett av klubbens medlemmer, Rolf Gunnar Aspestrand engasjerte seg i et prosjekt som omfattet å utføre tannlegetjenester på frivillig basis i India. I den sammenhengen tok han initiativet til å starte og å drive en skole for unge piker som skulle opplæres i betjening av datamaskiner. Prosjektet i Bærum Rotary klubb besto i å samle inn penger til "lønn til en lærer som underviser unge kvinner i høyere kunnskaper innen IT og data". Kvinner i India har meget lav sosial status, og om fattige familier har mulighet til å betale for noe undervisning, går dette i så fall til den eldste sønnen. I den indiske kulturen har unge kvinner tunge oppgaver i det de underholder familien; søsken, foreldre etc. Utdannelsen bidrar til bedre økonomi, høyere sosial status og endring av synet på kvinner som viktige ressurspersoner. Intensjonen i Prosjektet er at skolen etterhvert skal bli selvgående ved at de som hadde fått opplæring og som er kommet ut i arbeidslivet skal føre penger tilbake til skolen, som "takk for hjelpen". Fortsatt (2015) er det noen privatpersoner her i Norge som overfører penger til skolen som en ekstra støtte. MER HER. Dette har vist seg nødvendig ettersom skolen fortsatt ikke har klart å bli helt selvgående økonomisk. Prosjektet i regi av Bærum Rotaryklubb ble avsluttet i 2013.

MER INFO


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Blommenholm båtforening
Adresse: Sandviksveien 120
Postnummer: 1322
Sted: Høvik
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...